BetCity

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft BetCity beboet met maar liefst 3 miljoen euro. De Nederlandse kansspelaanbieder overtrad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Volgens de Ksa schoot BetCity ernstig tekort in haar controles van spelers die grote bedragen hadden vergokt.

Volgens de Wwft zijn kansspelaanbieders verplicht de transacties van hun klanten te monitoren en ongebruikelijke transacties te melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Hierbij moeten zij uitgebreid cliëntenonderzoek verrichten. Zoals identiteitscontrole, het analyseren van transacties en het beoordelen van het risicoprofiel met betrekking tot witwassen en financiering van terrorisme. Dit cliëntenonderzoek stelt kansspelaanbieders in staat om tijdig maatregelen te nemen tegen witwassen en financiering van terrorisme.

BetCity kreeg al eerder waarschuwing

De Ksa beoordeelde de cliëntenonderzoeken van BetCity om te controleren of deze voldeden aan de eisen van de Wwft. In september 2022 heeft de Kansspelautoriteit BetCity (en Kansino) een aanwijzing gegeven om de onderzoeken correct uit te voeren. Ook moest BetCity ongebruikelijke transacties tijdig melden bij de FIU.

Na deze aanwijzing onderzocht de Ksa of de Wwft nog steeds werd overtreden. Daarbij constateerde Ksa dat BetCity tussen december 2022 en mei 2023 voor een groot deel van de beoordeelde cliëntenonderzoeken niet aan de eisen voldeed. In veel gevallen startte het gokbedrijf pas laat met onderzoeken, nadat er al aanzienlijke bedragen waren vergokt. Ook was BetCity nalatig in het opvragen van inkomstenbronnen van klanten.

Meldingen aan FIU schoten ernstig tekort

In veel gevallen liet BetCity na ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. De Ksa rekent deze feiten zwaar aan, wat heeft geleid tot de oplegging van een boete van 3 miljoen euro. De standaardboete voor dit soort overtreding is 2 miljoen. De Ksa is van mening dat de boete aan BetCity verhoogd moet worden vanwege de ernst van de overtreding.

René Jansen, bestuursvoorzitter van Ksa wond er geen doekjes om: “In mei vorig jaar heeft de Ksa vergunde aanbieders breed gewaarschuwd dat zij hun zaken volgens de Wwft op orde moesten brengen. We hebben duidelijk gemaakt dat bij ondermaatse prestaties sancties zouden volgen. Dat zetten we nu om in daden. We zijn nu echt voorbij de opstartfase van de markt, wat betekent dat er geen excuses meer zijn voor sommige zaken.”

Phone Number Validation