Nieuwe waarschuwingstekst gokaanbieders bekend

De nieuwe waarschuwingstekst voor kansspelaanbieders is vandaag door minister Dekker voor Rechtsbescherming bekend gemaakt. Nederlandse gokaanbieders dienen op hun website(s) en reclame-uitingen voortaan de tekst ”Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+” te benoemen.

Kansspelsector niet blij

Deze nieuwe tekst vervangt de huidige waarschuwingstekst “Speel bewust, 18+”. De keuze van Dekker is enigszins pikant aangezien de sector (alle Nederlandse kansspelaanbieders tezamen) onlangs nog een pleidooi hielden voor “Voorkom spijt, stop op tijd, 18+”.

Bovendien wilde een deel van de betrokken kansspelaanbieders (lees loterijen) wilde liever twee waarschuwende teksten te hanteren, één voor risicovolle en één voor minder risicovolle kansspelen. Niet geheel onlogisch, een loterij is immers een stuk minder verslavend dan een casino. Echter, het amendement Mei Li Vos uit 2016 voorziet niet in een onderscheid tussen verschillende soorten kansspelen. Ook het kabinet gaf in 2019 aan het risicoprofiel van het kansspel in de toekomst meer centraal te laten staan bij de regulering. Minister Dekker heeft daarom geen gehoor gegeven aan de wens vanuit de sector.

Trimbosinstituut

Het onderzoek naar de nieuwe waarschuwingstekst is uitgevoerd door het Trimbosinstituut. Een amendement van kamerlid Mei Li Vos in 2016 bepaalde dat een nieuwe waarschuwingstekst moest worden opgesteld en dat dit moest worden opgesteld in samenspraak met representatieve en onafhankelijke organisaties die tot doel hebben verslaving aan kansspelen te beperken en te voorkomen.

Het Trimbos-instituut heeft via een offertetraject een gedragswetenschappelijk bureau ingeschakeld om een aantal teksten te ontwikkelen. Vervolgens zijn (vertegenwoordigers van) kansspelaanbieders geïnformeerd over het project. Hen is gevraagd ideeën over de nieuwe tekst en overwegingen over de implementatie van de tekst aan te leveren. Uit dit proces zijn vijf verschillende teksten gekomen. Deze teksten zijn voorgelegd aan een testpanel waarin verschillende doelgroepen vertegenwoordigd waren (zoals frequente en incidentele spelers van kansspelen).

Hommeles tussen belanghebbenden

Vervolgens zijn via verschillende sessies de vijf teksten besproken. Daarna hebben de twee vertegenwoordigende partijen (verslavingszorg en kansspelaanbieders) gestemd. Helaas zonder overeenstemming. Trimbos heeft – om de impasse te doorbreken – een escalatiecommissie van stal gehaald. Deze commissie bestaande uit vertegenwoordigers van zorginstanties die geen financiële banden hebben met de kansspelsector voegde nog twee nieuwe slogans toe. De consultatie en nieuwe stemronde leverde wederom hommeles op tussen de verslavingszorg en gokaanbieders.

Uiteindelijke keuze waarschuwingstekst

Het Trimbos-instituut heeft daarop, in overleg met mijn ministerie, besloten het eerder voorziene proces te vervolgen door de escalatiecommissie bij elkaar te laten komen en zo het proces af te ronden. Uiteindelijk is gekozen voor de slogan ”Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+”.

Minister Dekker zal nader bepalen binnen welke termijn kansspelaanbieders de tekst moeten hebben geïmplementeerd. Ook zal hij het effect van de tekst laten toetsen om te zien of de slogan effect heeft.

Gokken kan verslavend zijn

hands24x7.nl

De inhoud op deze website is niet bedoeld voor minderjarigen

Meeste recente artikelen