Ketamine

Onderzoekers van de Universiteit van Exeter zoeken deelnemers voor een nieuwe studie om te zien in hoeverre ketamine invloed heeft op het menselijk geheugen. Deze invloed kan de neiging tot gokverslaving afbreken. De universiteit onderzoekt ook of ketamine de drang om te gokken voorkomt.

Ketamine mogelijke oplossing tegen gokverslaving

De studie wordt uitgevoerd Celia Morgan, een vooraanstaand professor in de psychofarmacologie. Professor Morgan doet al langere tijd onderzoek naar de voordelen als de bijwerkingen van recreatieve drugs op cognitie, geestelijke gezondheid en neurobiologie. “De studie is de eerste in zijn soort in de wereld. Gokproblemen verwoesten levens en we hebben dringend behoefte aan nieuwe behandelingen. We voelen ons bevoorrecht dat we deze innovatieve en belangrijke studie met het gebruik van ketamine aan de Universiteit van Exeter mogen uitvoeren en hopen dat dit uiteindelijk kan leiden tot nieuwe behandelingsmogelijkheden voor mensen die worstelen met gokproblemen”, aldus Professor Morgan.

Wat is ketamine?

Ketamine is een verdovingsmiddel dat overal ter wereld (vooral in ziekenhuizen) wordt gebruikt. Het middel is vaak een onderdeel van een narcose. Ketamine onderdrukt pijn en leidt tot geheugenverlies. Deze laatste bijwerking is belangrijk voor het onderzoek van professor Morgan. De dosis ketamine in het onderzoek van de Universiteit van Exeter is overigens aanzienlijk lager dan de dosis die ziekenhuizen gebruiken. Grote hoeveelheden ketamine zijn schadelijk voor de gezondheid.

Geheugen speelt cruciale rol

Wetenschappers ontdekken steeds meer over ons brein en geheugen. Onderzoek levert belangrijke data hoe mensen reageren op beloningen zoals voedsel, geld en drugs. Onderzoekers onderzoeken hoe deze herinneringen belangrijk zijn voor mensen die drugs en alcohol gebruiken of ander ongezond gedrag vertonen, zoals gokken.

Het onderzoek van professor Morgan onderzoekt herinneringen en gedachten aan geld bij deelnemers aan de studie. De studie gaat na of het geheugen kan worden veranderd door een lage dosis ketamine te geven. Ketamine is een verdovingsmiddel dat een receptor in het brein blokkeert die betrokken is bij het leren en het geheugen.

Deelnemers aan de studie van de Universiteit van Exeter moeten:

  • Ouder zijn dan 18 jaar
  • Regelmatig gokken
  • Vlot Engels spreken

Vrijwillig ingeschreven deelnemers nemen gedurende 30 dagen deel aan het experiment en krijgen ter compensatie een bedrag in vouchers.

Phone Number Validation