Unibet moet verlies gokkers terugbetalen

Online casino Unibet moet verlies gokkers terugbetalen die voor 2021 zijn geleden. Dat oordeelde de rechtbank in Groningen. Unibet, een bekend online gokbedrijf, evenals een ander online casino, moeten substantiële bedragen terugbetalen aan gedupeerde gokkers. In het verleden, tot oktober 2021 om precies te zijn, was online gokken in Nederland strikt verboden.

Deze individuen, die voor de legalisering van online gokken hun aanzienlijke vermogens verloren, zijn van mening dat dit onrechtmatig is gebeurd. Een aantal van hen heeft juridische stappen ondernomen tegen de betrokken bedrijven. In een opvallende uitspraak heeft de rechter beslist dat ten minste twee online gokondernemingen de gedupeerden moeten vergoeden. Dit nieuws werd vanochtend gepubliceerd op de website casinozorgplicht.nl. Hier kan je ook de gehele uitspraak teruglezen.

Unibet moet bijna ton terugbetalen

In het ene geval dient Unibet een bedrag van 93.000 euro terug te betalen, terwijl in het andere geval, waarbij het bedrijf anoniem blijft, het om een bedrag van 124.000 euro gaat. Het betreft verstekvonnissen, wat betekent dat de aangeklaagde partijen, in dit geval de online casino’s, niet hebben gereageerd op de aanklachten. De uitspraken zijn derhalve gedaan zonder dat de gokbedrijven verweer hebben gevoerd.

Unibet heeft in een schriftelijke verklaring aangegeven bezwaar te zullen maken tegen deze uitspraak, wat betekent dat de zaak op een later moment inhoudelijk zal worden behandeld. Tot die tijd blijft de uitspraak geldig en hebben de gedupeerde gokkers het recht om hun geld terug te eisen. Een woordvoerder van Unibet voegde telefonisch toe dat het bedrijf in eerste instantie geen verweer voerde tegen de aanklacht vanwege een “menselijke fout”.

Meer rechtszaken in Nederland 

Het advocatenkantoor Loonstein vertegenwoordigt meerdere (voormalige) gokkers, waaronder de twee betrokken in deze zaken. “Eenvoudig gesteld: als een bedrijf in strijd met de wet handelt, heeft het geen recht op het verdiende geld”, aldus de advocaat. De rechter is het in deze twee zaken eens met deze redenering.

Vergelijkbare rechtszaken met soortgelijke argumenten zijn de afgelopen jaren ook in Duitsland en Oostenrijk gevoerd. In bijna 7.000 zaken, met bijna een perfecte succesratio van 100 procent, zijn tientallen miljoenen euro’s teruggevorderd van gokbedrijven.

Advocaat Loonstein gaf aan dat zijn cliënten tevreden zijn met de uitspraken. “Ze begrijpen dat de strijd nog niet definitief is beslecht, maar deze ontwikkeling is uiterst positief.”

Nog geen jurisprudentie

Het is belangrijk op te merken dat deze verstekvonnissen geen jurisprudentie vormen voor toekomstige rechtszaken waarin wel verweer wordt gevoerd. Met andere woorden: andere individuen die voor oktober 2021 geld hebben verloren met online gokken, kunnen weliswaar naar deze uitspraken verwijzen als zij een rechtszaak aanspannen, maar deze hebben minder gewicht dan uitspraken in zaken waarin wel verweer is gevoerd, aldus Loonstein.

Des te meer rechtszaken worden gevoerd, des te groter wordt de weerstand in de gokindustrie. Malta herbergt tal van casino’s, waaronder Unibet. De gokindustrie in dit land draagt aanzienlijk bij aan de economie, namelijk 10 procent. Om gokbedrijven te beschermen tegen dergelijke claims heeft Malta in juni de kansspelwet aangepast. Gokbedrijven mogen buitenlandse vonnissen naast zich neerleggen als gedupeerde gokkers hun geld terugvorderen.

Deze wetswijziging, bekend als Bill 55, gaat in tegen de regels van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft een onderzoek gestart naar deze aanpassing, maar het kan nog geruime tijd duren voordat hierover een beslissing wordt genomen.

Op de vraag of Unibet gebruik wil maken van Bill 55 in deze rechtszaken, heeft het bedrijf nog niet gereageerd.

Phone Number Validation